Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Malin Bölander

Central verksamhetsutvecklare
Projektledare Skoljoggen

E-post: malin.bolander@skolidrott.se
Tel: 08-699 65 02

För lärare

Clowner Utan Gränser har tagit fram otroligt viktiga och fina metodmaterial som ni kan använda i skolan för att prata om barns rättigheter.

2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. I samband med detta är det viktigare än någonsin att både barn och vuxna blir medvetna om vilka särskilda rättigheter barn har. Här hittar ni förslag på lektionsupplägg som passar framför allt barn på låg- och mellanstadiet.

Lek-kort

Lek-kort är ett metodmaterial för dig som arbetar med barn. Korten är till för att stimulera fantasin och väcka kreativitet. De kan sammansvetsa er som spelar tillsammans, förbättra samarbete och socialt sampel, öka koncentration och kroppsmedvetenhet.Kortleken består av 30 kort i tre olika kategorier du kan skriva ut och klippa till för att få inspiration till olika lekar, aktiviteter och känslouttryck som stärker självkänslan och ger glädje. Instruktioner till metodmaterialet hittar du här. Metodmaterialet har tagits fram av Clowner utan Gränser, formgetts av Lotta Sjöberg och finansierats av Europeiska Unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond. Instructions in English here.

 

Gränslöst mod

Gränslöst mod är ett seriealbum där åtta tecknare från olika perspektiv berättar på temat “flyktingskapets ofrivillighet”. Vad innebär det att tvingas fly? Hur känns det att komma till ett nytt land? Vad kan vi göra för att välkomna människor på flykt? Gränslöst mod ger läsaren större förståelse och engagemang för dessa frågor. Passar för 13 år och uppåt eller för barn i vuxens sällskap. Skapat av Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
Ladda hem materialet

 

För en fredlig och inkluderande skola

För en fredlig och inkluderande skola är ett handledningsmaterial som hör till seriealbumet Gränslöst mod. Materialet innehåller aktiviteter kopplade till gymnasieskolans läroplan och ämnena samhällskunskap, svenska, estetisk kommunikation, bild och etnicitet och kulturmöten. Aktiviteterna går även bra att arbeta med på högstadiet med viss anpassning. Materialet ger eleverna möjlighet att få fördjupad kunskap i, samt reflektera över och engagera sig i, teman rörande mänskliga rättigheter, migration, främlingsfientlighet och en fredligare framtid. Skapat av Clowner utan Gränser med stöd från Sida. Materialen Gränslöst mod och För en fredlig och inkluderande skolagår att beställa i tryckt material kostnadsfritt. Mottagaren betalar endast frakt. För mer information och beställning, kontakta info@skratt.nu.

 

Metodmaterial för alla barns rättigheter

Metodmaterial för alla barns rättigheter gör det möjligt för eleverna att utveckla både kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter samt att träna på demokratiska och kommunikativa förmågorna. Det här metodmaterialet innehåller en mängd övningar och lekar riktade till elever från årkurs F–6. Merparten av övningarna och lekarna handlar om att först göra en aktivitet eller lek. Aktiviteten eller leken blir en gemensam upplevelse som sedan fungerar som en utgångspunkt för reflektioner och samtal om innehållet i barnkonventionen. Syftet är också givetvis att ha kul och skratta tillsammans!
Ladda hem materialet

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-02-17