Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

För Skol-IF

En skolidrottsförening, som oftast förkortas Skol-IF, är barn och ungas egen förening. Här idrottar vi på våra egna villkor. Tanken med Skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet – där unga leder unga.

En Skol-IF finns i anslutning till skolan och aktiviteterna sker utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Aktiviteterna kan vara nästan vad man vill. Det viktiga är att man rör på sig, att alla kan vara med och att det är ungdomarna själva som leder. Även om föreningen finns i anslutning till skolan är det inte rektorn eller läraren som bestämmer, utan föreningens medlemmar, alltså vi unga. Föreningen är fristående från skolan men båda gynnas av ett samarbete.

En Skol-IF är en förening där unga leder rörelsen!

Alla 4 punkter är viktiga för att föreningen ska bli så välkomnande, fungerande och rolig som möjligt.

Precis som alla idrottsföreningar i Sverige ska en Skol-IF styras demokratiskt. Det betyder framförallt att alla som vill är välkomna på aktiviteterna men även att:

  • föreningens styrelse har röstats fram av medlemmarna
  • man följer förbundets regler
  • medlemmar har möjlighet att påverka föreningens utveckling och inriktning
  • allt som händer i organisationen är öppet för medlemmarna

Till skillnad från många andra idrottsföreningar ligger inte fokus i en Skol-IF på vem som är vinnare och förlorare. Alla aktiviteter och tävlingar ska ha fokus på rörelseglädje och gemenskap. Det viktigaste är att alla känner sig välkomna – både inför och under aktiviteter.

En Skol-IF behöver också lägga tid på administration och ekonomi – sådant som är en grund för att föreningen ska ha kraft att lägga på utveckling och roliga aktiviteter. Det är framförallt ekonomin och administration som en vuxen gärna får stötta föreningen med. Annars är som sagt en Skol-IF av unga, för unga.

I Skol-IF skapar vi unga rörelseglädje tillsammans!

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2022-12-22