Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Vid kris

Skolidrottsförbundets Krisorganisation finns att nå i första hand via info@skolidrott.se och i andra hand via 08-699 65 01 på vardagar kl 8-16. Om du inte vill kontakta Krisorganisationen på förbundet kan du använda Riksidrottsförbundets Visselblåsartjänst.

Handlingsplan vid kris

Denna handlingsplan är avsedd att fungera som ett stöd i hanteringen av uppkomna incidenter och krissituationer i samband med aktiviteter inom Skolidrottsförbundet.


Inledning

En incident kan ses som ett missöde eller olyckshändelse där instruktioner och inövade beteenden ofta är tillräckliga för att minimera dess konsekvenser.

En kris är däremot en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda sätt att reagera inte är tillräckliga för att man skall kunna förstå och psykiskt hantera situationen. Krisen eller krissituationen avviker från det normala och uppstår oftast hastigt och mer eller mindre oväntat.


Skolidrottsförbundet krisorganisation

Skolidrottsförbundet har en krisorganisation som ger stöd vid hantering av uppkomna krissituationer och dess efterverkningar. Krisorganisationen är bemannad med personer som har utbildning inom krishantering. Gruppens huvudsakliga ansvar är att vara stöd och ge vägledning vid kristillfället, att mobilisera relevanta interna och externa krafter vid en kris samt att hantera alla mediakontakter.


Om en akut kris uppstår

(Skada, olycka, brand, våld)

  • Ring alltid 112 först, för att aktivera akuta resurser för räddning, vård m.m.
  • Kontakta därefter Skolidrottsförbundets Krisorganisation.


Om en långsam kris uppstår

(Diskriminering, mobbing, trakasserier, våld, kränkning, brott)

  • Kontakta Skolidrottsförbundets Krisorganisation.


Hantera media vid kris

Prata aldrig själv med media utan hänvisa till krisledningsgruppen. Krisledningsgruppen ansvarar med hjälp av utsedd pressansvarig för all mediahantering vid en kris. De drabbade eller deras närmaste omgivning är oftast intressantast för media men bör skyddas från sådana kontakter. Hänvisa alltid till krisgruppen.


Bra tips

Idrottsombudsmannen RF – vägleder, företräder och tillvaratar förenings eller enskild medlems rättigheter enligt RF:s stadgar kapitel 14.

Ditt närmsta RF/SISU distrikt finns för att stödja och samverka kring tryggare miljöer, åtgärdsplaner

Publicerad: 2022-11-03

Senast uppdaterad: 2023-01-05