Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Starta Skol-IF

Vad är en Skol-IF?

 

Läs vår folder som innehåller allt ni behöver veta för att starta och driva en aktiv skolidrottsförening.

 

Bilda Skol-IF

Det räcker med att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former, bestämma att ni är en förening och vad den/ni ska heta. Så här gör ni för att sedan bli medlem i Skolidrottsförbundet:

Steg 1 – Bilda förening

För att en Skol-IF ska kunna bli medlem i Skolidrottsförbundet måste det framgå av föreningens namn att det är en skolidrottsförening, exempelvis Haga Skol-IF eller Hagaskolans IF.

Efter det skapar ni föreningens stadgar, ett dokument där ni beskriver vad som ska gälla i er förening.

Skolidrottsförbundet har tagit fram en mall för hur stadgar kan se ut och vad dessa ska innehålla. Använd denna som mall och var noga med att det som står passar in på er förening (glöm inte att fylla i de tomma luckorna i stadgarna; namn på föreningen och hemort i §2, när stadgarna är fastställda, antal ledamöter och ersättare i §20 & §22).

Stadgarna fastställs sedan vid ett bildandemöte där ni i ett protokoll skriver vad som händer och vad ni beslutar under mötet. Scanna in- eller fota av protokollet och bifoga i er ansökan. Nedan finner ni en mall på vilka punkter som ska behandlas på bildandemötet.

Glöm inte att att ange firmatecknare med personnummer, samt alla underskrifter på bildandeprotokollet!

En bra idé kan vara att ha en arbetsgrupp som redan innan bildandemötet tar fram ett förslag på stadgar samt frågar runt i skolan vilka som vill vara medlemmar och bjuder in dessa till ett bildandemöte. När mötet är avslutat ska ni ha beslutat föreningens namn, stadgarna ska vara fastställda och föreningen ska ha valt en styrelse som ansvarar för verksamheten tills vidare.

Ansökan görs digitalt via Riksidrottsförbundets (RF) hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att er ansökan ska vara komplett måste ni bifoga protokollet från bildandemötet samt föreningens antagna stadgar.

Om ni inte ansökt om organisationsnummer själva ser ni till att välja alternativet ”Ja, vi vill ansöka om organisationsnummer” i ansökningsformuläret, då vidarebefordrar RF er ansökan till Skatteverket.

När ni har fyllt i ansökan och skickat in bildandeprotokoll och stadgar samt tilldelats ett organisationsnummer av Skatteverket, får ni ett välkomstbrev av er verksamhetsutvecklare hos Skolidrottsförbundet; detta är en bekräftelse på att ni blivit medlemmar och här får ni kortfattad information som är bra att känna till.

Medlemskapet behövs exempelvis för att få delta på tävlingar arrangerade av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd och Idrottslyftsmedel. En skol-IF kan delta i alla Skolidrottsförbundets arrangemang.

Medlemskapet innebär bland annat att alla era medlemmar är försäkrade och att ni kan anmäla lag och tävlande till ex skol-DM och söka LOK-stöd för era aktiviteter och medel från våra andra tillgängliga bidragspotter.

När föreningen blivit medlem i Skolidrottsförbundet ska Skol-IF betala den årliga medlemsavgiften (gäller för kalenderår).

Snart efter att föreningen blivit medlem hos förbundet så kommer en faktura till er förening. När den är betald återstår att öppna upp föreningens Idrottonline-sida (se steg 4 nedan).

Passa även på att skaffa ett plus eller bankgirokonto så snart som möjligt, då kan ni hantera era pengar på ett enkelt sätt. Ett plus- eller bankgiro är dessutom obligatoriskt för att kunna ta del av våra bidragspotter samt söka LOK-stöd för era aktiviteter.

Föreningens Idrottonline-sida används för kommunikation mellan föreningen och Skolidrottsförbundet, men också för att föreningen på ett enkelt sätt ska kunna sköta sitt medlemsregister och söka bidrag.

Det är i Idrottonline ni söker LOK-stöd, och medel från våra andra bidragspotter. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer.

Publicerad: 2022-10-25

Senast uppdaterad: 2024-04-15