Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Administration

På denna sida har vi samlat material, riktlinjer och inspiration som rör allt i en Skol-IF. Vi hoppas att detta ska underlätta ert arbete i föreningen.

En Skol-IF är en förening där unga leder rörelsen!

Alla 4 punkter är viktiga för att föreningen ska bli så välkomnande, fungerande och rolig som möjligt.

Skol-IF bygger på att unga leder unga. Alla medlemmar ska ges möjlighet till ständig utveckling genom relevant, intressant och kostnadsfri utbildning.

Att driva en Skol-IF kräver regelbunden administration och arbete med bland annat ekonomi, medelemsregister och styrelsemöten.

En Skol-IF måste vara demokratisk och alla medlemmars röster måste få plats. Här är årsmötet en viktig del av det arbetet.

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. På årsmötet bjuds alla medlemmar in och alla de viktigaste och största besluten tas. Besluten kan bland annat handla om vad föreningen ska göra, hur pengarna ska användas och vilka som ska sitta i styrelsen under nästa verksamhetsår.

Skol-IF bygger på att barn och unga genomför aktiviteter tillsammans. Detta kan vara exempelvis både mindre löpande arrangemang, större turneringar eller Skoljoggen.

Att tävla är kul! Framför allt när vi gör det med fokus på allas delaktighet och glädje.

Skolidrottsförbundet vill ge alla barn och ungdomar möjlighet till enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Fokus ska ligga på rörelseglädje och gemenskap, inte på vem som vinner eller förlorar. Därför har vi tagit fram några viktiga riktlinjer.

Vi kallar riktlinjerna ”Nya sätt att tävla” och med dessa riktlinjer hoppas vi kunna uppmuntra till roliga och inkluderande aktiviteter, oavsett om det är ett skol-DM i fotboll, Skoljoggen eller en turnering där det även utses vinnare för det lag som har bäst hejaklack.

Det finns flera ställen ni kan vända er för stöttning till er verksamhet. Tveka inte att kontakta oss!

Det finns stora möjligheter för ert Skol-IF att söka pengar för satsningar och idéer ni vill förverkliga.

Skolidrottsföreningen har möjlighet att ansöka om fem års deklarationsbefrielse. Vid godkänd ansökan innebär det att ni som Skol-IF ej behöver lämna in deklaration de närmsta fem åren. Deklarationsfriheten kan därefter förlängas.

Kom ihåg att kontakta Skatteverket om adressen till föreningen skulle ändras, om ni får en mer omfattande ekonomisk omsättning eller om föreningen läggs ner.

Viktigt! Ni bör fortfarande göra korrekt löpande bokföring samt årsredovisning i samband med årsmötet.


Tillsammans med blanketten behöver ni posta med följande dokument:
- stadgar
- senaste balansräkning och resultaträkning eller motsvarande specifikation av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
- senaste verksamhetsberättelse.

Det kan även vara bra att skicka med dokument som styrker er ekonomiska omsättning. Exempel på hur ni kan skriva (detta skrivs på vanligt papper):

XXXskolans IF har funnits sedan 20XX. Då föreningens ekonomiska omsättning är ringa ansöker vi om deklarationsbefrielse. Föreningen har stadgar som överensstämmer med Svenska skolidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsföreningar. Föreningens styrelse utgörs av följande personer:

[Namn på föreningens styrelse]
Ordförande:____________________________________
Kassör och Firmatecknare:___________________________________

Vuxenstöden är enormt viktiga för våra Skol-IF. Här har vi samlat de viktigaste uppgifterna i er roll.

Under rubriken Löpande administration på guidens startsida finns en del områden som också kan vara av extra stort intresse för dig som vuxenstöd att ha koll på. Avsätt gärna lite tid för att gå igenom hela guiden så att du varken missar några krav eller möjligheter för er förening.

Här finns samlad information om hur ni går tillväga om ni vill starta eller avsluta en förening.

Här finns samlad information om hur ni går tillväga om ni vill ansöka om namnbyte på er förening.

Placeholdertext

Om ni stöter på några frågetecken är ni välkomna att kontakta er regionala verksamhetsutvecklare – vi finns här för er!

Publicerad: 2022-10-25

Senast uppdaterad: 2024-07-05