Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Malin Bölander

Central verksamhetsutvecklare
Projektledare Skoljoggen

E-post: malin.bolander@skolidrott.se
Tel: 08-699 65 02

tips för anpassad skola

Här är bra tips från Marina Smeds, rektor på Järva VIP Förskola samt Anpassa grund- och gymnasieskola.

Varför deltar ni som skola i Skoljoggen?

För oss på Järva VIP är det viktigt att arbeta hälsofrämjande och fysisk aktivitet är en ytterst viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Att utöva fysisk aktivitet är inte endast bra för hälsan utan även för vårt välbefinnande och om det finns en god stabilitet däremellan så orkar eleverna med skolarbetet.

Hur har ni lagt upp Skoljoggen för att anpassa den till era elever?

Vi utmanar våra elever att delta i Skoljoggen helt utifrån sina förutsättningar och gör anpassningar kring själva genomförandet så att det fungerar för alla elever. Det innebär att vi erbjuder elever flera olika sträckor att genomföra eventet på och vi tränar eleverna inför joggen kring att hitta i närområdet och träna på kartor och sträckor. Man kan springa, jogga, gå eller krypa. Ja man kan ta sig fram på det sättet som bäst fungerar för en själv, här finns inga begräsningar.

Vad är viktigt att tänka på?

Att alla är unika och har olika förutsättningar och att alla kan, men på olika sätt. Våra elever ska alltid få möjligheten att lyckas oavsett på vilket sätt man genomför aktiviteten. Alla kan lyckas utifrån sina förutsättningar och det är vårt ansvar att ta fram rätt stöd så att alla kan medverka och lyckas. Hos oss är förberedelser A och O, vi förbereder våra elever utifrån deras unika behov, genom bildstöd, teckenstöd och filmklipp, så att det vet vad som förväntas av de när de skall genomföra aktiviteten. Det ska såklart även vara en fest vid start och målgång. Vi värmer upp tillsammans även här på ett sätt som passar alla elever och efter målgång får våra elever dryck och frukt eller en riskaka. Självklart få samtliga skolans elever även en medalj, för vissa elever är medaljerna superviktiga, för andra lockar det ätbara betydligt mer.

Vad skulle ni ge för tips för andra anpassade skolor som vill delta?

Att inte komplicera det för mycket, inte krångla till det. Allting går och alla kan. Börja i det lilla och bygg sedan upp eventet utifrån det. Det är så roligt att medverka i Skoljoggen och våra elevers glädje och framgångar, stora som små gör att vi lyckas och våra elever lyckas. Låt eleverna vara med och planera, förbereda och genomföra aktiviteten. Elevinflytande skapar nya infallsvinklar och öppnar upp för förbättringar, dessutom skapar det delaktighet vilket såklart är ett mervärde.

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-09-01