Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Förbundsmöten

Skolidrottsförbundet håller förbundsmöte vartannat år. Under ett förbundsmöte samlas distriktens ombud från hela landet för att ta beslut och utforma planer för förbundets verksamhet för de kommande två verksamhetsåren. Det är också då Skolidrottsförbundets centrala styrelse väljs.

 

Både specialdistriktsförbund och skolidrottsföreningar kan lämna motioner till förbundsstämman. Motioner ska skickas in till förbundskansliet senast den 30 november året innan mötet.

Specialdistriktsförbundet kan även nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Förslag på kandidater lämnas till valberedningen senast den 30 november året innan mötet.

Här hittar du protokollen för tidigare förbundsmöten:

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2023-12-04